Eivor Carlsson

Eivor Carlsson

Eivor Carlsson är lärare med mångårig erfarenhet av att undervisa flerspråkiga barn. Hon har skrivit flera basserier i svenska och sva som passar i det interkulturella klassrummet.

Produkter av Eivor Carlsson