Ny start 2, läsebok

Ny start 2, läsebok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Ny start 2 läsebok är avsedd för elever som nyligen lärt sig läsa. Texterna är skrivna på enkel svenska. De behandlar vardagsnära teman och utvidgar successivt elevernas ordförråd. Till läseboken finns även en arbetsbok med omväxlande övningar. Dessa anknyter på olika sätt till läsebokens texter och är efter genomgång avsedda för självständigt arbete.

Till Ny start 2 finns en lärarhandledning som erbjuder metodiska tips och förslag till ämnesområden i anslutning till läsebokens texter. Kopieringsunderlag finns i lärarhandledningen.

Texter ur Ny start 2 läsebok finns inläst på cd.

  • Artikelnr : 40634962
  • Sidor : 52
  • Upplaga : 1.15
  • Utgivningsår : 2000