Ny start 1, läsebok

Ny start 1, läsebok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Ny start 1 är en läsebok för vuxna och ungdomar som ska lära sig svenska samtidigt som de lär sig läsa. Materialet är baserat på ordbildmetoden. Till läseboken finns även en arbetsbok med omväxlande övningar. Dessa anknyter på olika sätt till läsebokens texter och är efter genomgång avsedda för självständigt arbete.

Till Ny start 1 finns en lärarhandledning som erbjuder metodiska tips och förslag till ämnesområden i anslutning till läsebokens texter. Kopieringsunderlag finns i lärarhandledningen.

Texter ur Ny start 1 läsebok finns inläst på cd.

  • Artikelnr: 40631862
  • Sidor: 48
  • Upplaga: 1.22
  • Utgivningsår: 1999