Elza Dunkels

Elza Dunkels

Elza Dunkels (redaktör) är docent i pedagogiskt arbete på institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet. Hennes forskningsintresse är ungas nätanvändning med särskilt fokus på personlig säkerhet och lärande.

 

Produkter av Elza Dunkels