Vad gör unga på nätet?, 4 uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Det finns många åsikter om vad unga gör på nätet. Massmedierna fylls av larmrapporter och varningar kring nätmobbning och sexuella övergrepp. Hur ska man förhålla sig till ungas nätanvändning? Vilka krav är rimliga att ställa? Vilka regler ska gälla?
 
I VAD GÖR UNGA PÅ NÄTET? visar Elza Dunkels hur viktigt det är att kunskaperna om unga och nätet sätts in i ett sammanhang. Om vi vill förstå räcker det inte med att iaktta på avstånd. Vi måste våga ställa frågor, såväl i klassrummet som vid middagsbordet. Den bästa informationen om ungas nätanvändning får vi inte från kvällstidningarnas löpsedlar. Den får vi från ungdomarna själva.
 
Författaren utgår ifrån ett stort antal intervjuer med barn och ungdomar. Hon beskriver vad unga gör på nätet, resonerar kring möjliga risker och hur vi bäst hanterar dem. I boken ifrågasätts våra föreställningar om nätet och de vanligaste fördomarna pekas ut. Samtidigt får vi också redskap till ett rimligare förhållningssätt till ungas nätanvändning.
 
I den nya upplagan har författaren bland annat uppdaterat områden där teknikutvecklingen och användarmönster har förändrats. Hon skriver också om hur debattklimatet förändrats sedan förra upplagan.

  • Artikelnr : 51107431
  • Sidor : 144
  • Upplaga : 4.1
  • Utgivningsår : 2021
Recensioner

Publiceras i BTJ-häftet nr 4, 2022.
Lektör Annette Sjöberg

I denna fjärde upplaga har författaren uppdaterat de avsnitt som handlar om teknikutveckling och förändrat användarmönster. I förordet till boken skriver hon att det har skett en backlash när det gäller vuxnas oro för att barn och unga ska råka illa ut på nätet. En möjlig förklaring till detta kan vara att den digitala tekniken idag har blivit var mans egendom och att det därmed också finns många ovana vuxna användare. Vad gör unga på nätet? är välskriven, pedagogisk och lättläst. Den vänder sig till alla som arbetar med barn och unga, till exempel lärare, förskollärare, fritidspedagoger samt till föräldrar.