Eva Reimers

Eva Reimers

Eva Reimers är professor i pedagogiskt arbete vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet. Hennes forskning är inriktad mot normer i utbildning, samt utbildningens roll för att främja ett jämlikt, demokratiskt och hållbart samhälle.

Produkter av Eva Reimers