Normer i förskolan

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Förskolan är en central del i de flesta yngre barns liv. Här får de ofta sina första kontakter med samhälleliga värderingar utanför hemmet. Förskolan är även en självklar del av det svenska samhället och framhålls ofta som en förutsättning för svensk välfärd och jämställdhet. Den bärs upp av en rad förväntningar och förgivettagandet, och många har en tydlig bild av vad förskolan är eller ska vara. Men hur skapas denna självklarhet? I denna bok närmar vi oss förskolan utifrån ett normperspektiv och granskar, med utgångspunkt i exempel, förväntningar på vad förskolan ska stå för, vara och göra.
 
Innehållet i boken spänner över teman som hållbar utveckling, yrkesroller i förskolan, mat och ätande, sexualitet, kropp och integritet samt kulturarv, religion och firande av högtider. Samtliga kapitel har ett tydligt fokus på normer som något som ständigt görs, befästs och utmanas, både av barn och vuxna som dagligen vistas i förskolan och genom materiella, ekonomiska och politiska föreställningar och villkor. Ett sådant normperspektiv synliggör hur makt, ojämlikhet och exkludering blir till och får effekter i förskolans vardag, samtidigt som det kan ge redskap i arbetet för en öppnare och mer inkluderande förskola. 

Redaktörer är Eva Reimers professor i pedagogiskt arbete, Jenny Bengtsson lektor i barn och ungdomsvetenskap och Anette Hellman docent i pedagogik, samtliga vid Göteborgs universitet. 
Alla författare är verksamma som förskollärarutbildare och forskare.  

Birgitta Plymoth är doktor i historia samt lektor i Samhälle och kultur i ett skolperspektiv vid Linköpings universitet. 

Lena Sotevik är doktorand i barn och ungdomsvetenskap vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet. 

Eva Ärlemalm- Hagsér är professor i pedagogik med inriktning förskolepedagogik vid Mälardalens högskola.   • Artikelnr: 51101569
  • Sidor: 152
  • Upplaga: 1.2
  • Utgivningsår: 2021
Recensioner

Del av recension i BTJ-häftet nr 14, 2021.

Lektör Ulf Malmqvist

Vilka normer råder i förskolan och hur förhåller vi oss till dem? Det är spännande frågor och reflektioner som möter läsaren i den föreliggande volymen, där samtliga tre redaktörer, Eva Reimers, Jenny Bengtsson och Anette Hellman är verksamma vid Göteborgs universitet. […] Bokens kapitel tar avstamp i olika belysande exempel som syftar till att lyfta fram och diskutera normer i förskolan. Hur kan dessa se ut? Ska alla barn dricka vatten vid en viss tidpunkt eller är det törsten som får vara rådande? Hur förhåller vi oss när normer skrivs in i en religiös kontext? Det är onekligen ett flertal intressanta dörrar som öppnas i Normer i förskolan som är skriven med engagemang och en vilja att diskutera och utmana. Frågor kring hållbar utveckling, måltider, heteronormativitet, sexualitet och kulturarv utgör bokens kärna som även rymmer en inledning och en diskussion om hur förskolans bägge yrkesroller – barnskötaren och förskolläraren – upprepar och skapar normer. Boken ger en god grund till en vidare diskussion och reflektion om de synliga och osynliga normer som finns i förskolan. Boken avslutas med en referenslista och inleds med författarpresentationer.