Helen Carlander

Helen Carlander

Helen Carlander är socialpedagog med inriktning äldre- och funktionshinderomsorg. Hon arbetar som lärare på Vård och omsorgsprogrammet samt på gymnasiesärskolans nationella program Hälsa, vård och omsorg.

Produkter av Helen Carlander