Social omsorg 1, elevbok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Social omsorg 1 täcker in hela kursen Social omsorg 1. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb.

Social omsorg 1 är en grundläggande kurs som ger en introduktion till utveckling av ett professionellt förhållningssätt med fokus på mänskliga möten, samspel, kommunikation och bemötande. Den tar upp viktiga begrepp och värdegrunden som arbete inom social omsorg vilar på. Social omsorg 1, elevbok har en tydlig koppling till kursplanen och varje kapitel är uppbyggt kring en eller flera av kursens centrala innehåll. I varje kapitel finns möjlighet för eleven att bli aktiv i sitt lärande med hjälp av fallbeskrivningar, centrala begrepp, ord att öva på och sammanfattningar. Kapitlen innehåller även tre olika frågetyper som får eleven att reflektera kring, fördjupa sig i och löpande stämma av sin kunskap.

Eleverna får lära sig om frågeställningar som:
• Vilka kunskaper är viktiga för att utveckla yrkesmässig kompetens i konsten att stödja och hjälpa andra människor?
• Vilka begrepp och värden beskriver grunden för social omsorg?
• Vilka praktiska förmågor behövs för att kunna utföra professionellt socialt omsorgsarbete?

Social omsorg 1, elevbok är:
• tillgänglig med ett enkelt språk
• ett modernt och aktuellt läromedel
• ett läromedel som väcker intresse och gör eleverna aktiva i sitt lärande

  • Artikelnr: 51105383
  • Sidor: 288
  • Upplaga: 1.5
  • Utgivningsår: 2021
Om serien
Social omsorg – för vård- och omsorgsutbildning

Social omsorg 1 och 2

Social omsorg 1 och 2 är läromedel för kurserna med samma namn inom vård- och omsorgsutbildning. Serien består av ett läromedel per kurs och finns i form av elevbok, tryckt lärarhandledning och digitalt läromedel som elev- respektive lärarversion.

Recensioner

Del av recension publicerad i BTJ-häftet nr 9, 2021
Lektör Matts Lindberg

[...] Social omsorg 1 täcker in alla upptänkliga aspekter av den omsorg som tillkommer dem som har beviljats någon form av samhälleligt stöd eller omsorg, såväl yngre som äldre. Strängt taget är boken en introduktion för alla som ämnar arbeta med människor i en professionell omsorgsverksamhet. Den tar ett samlat grepp över bl.a. värdegrund, lagstiftning, bemötande och allt annat som en presumtiv student i dessa yrkesområden kan stöta på. Boken är förstklassigt pedagogisk med fina illustrationer, förklaringar på ett överskådligt sätt plus att den arbetar med repetition, betoning av viktiga begrepp och instuderingsfrågor. Social omsorg 1 är helt enkelt en perfekt lärobok för blivande undersköterskor eller personliga assistenter.

Helhetsbetyg: 5/5