Social omsorg 2, elevbok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Social omsorg 2 täcker in hela kursen Social omsorg 2. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb.

Social omsorg 2 är en grundläggande kurs som ger en introduktion till utveckling av ett professionellt förhållningssätt med fokus på mänskliga möten, samspel, kommunikation och bemötande. Den tar upp viktiga begrepp och värdegrunden som arbete inom social omsorg vilar på. Social omsorg 2, elevbok har en tydlig koppling till kursplanen och varje kapitel är uppbyggt kring en eller flera av kursens centrala innehåll. I varje kapitel finns möjlighet för eleven att bli aktiv i sitt lärande med hjälp av fallbeskrivningar, centrala begrepp, ord att öva på och sammanfattningar. Kapitlen innehåller även tre olika frågetyper som får eleven att reflektera kring, fördjupa sig i och löpande stämma av sin kunskap.

Eleverna får lära sig om frågeställningar som:
• Vilka kunskaper är viktiga för att utveckla yrkesmässig kompetens i konsten att stödja och hjälpa andra människor?
• Vilka begrepp och värden beskriver grunden för social omsorg?
• Vilka praktiska förmågor behövs för att kunna utföra professionellt socialt omsorgsarbete?

Social omsorg 2, elevbok är:
• tillgänglig med ett enkelt språk
• ett modernt och aktuellt läromedel
• ett läromedel som väcker intresse och gör eleverna aktiva i sitt lärande

  • Artikelnr: 51105390
  • Sidor: 256
  • Upplaga: 1.4
  • Utgivningsår: 2021
Om serien
Social omsorg – för vård- och omsorgsutbildning

Social omsorg 1 och 2

Social omsorg 1 och 2 är läromedel för kurserna med samma namn inom vård- och omsorgsutbildning. Serien består av ett läromedel per kurs och finns i form av elevbok, tryckt lärarhandledning och digitalt läromedel som elev- respektive lärarversion.

Recensioner

Del av recension publicerad i BTJ-häftet nr 19, 2021
Lektör Matts Lindberg

Om man står i begrepp att inför framtiden välja ett människovårdande yrke får man vara förberedd på att utbilda och förkovra sig inom ett brett spektrum av kunskapsområden. Det handlar naturligtvis främst om det sociala perspektivet: bemötande, närvaro och förmåga till inkännande i förhållande till patienten eller brukaren, men även kulturell förståelse är idag en viktig komponent. Dessutom ska man ha kunskap om lagar och förordningar inom vård och omsorg, och därtill veta hur man dokumenterar och följer upp olika behandlingar och åtgärder. Men till syvende och sist kokar allt omsorgsarbete ned till ett personligt möte mellan personal och brukare. Alla dessa aspekter och delar av vård- och omsorgsutbildningar är täckta i socialpedagogen Helen Carlanders kursbok Social omsorg 2. Den har det mesta som ett läromedel bör innehålla; den är pedagogiskt skriven, den har ett lättillgängligt språk och läsningen "andas" förtjänstfullt tack vare bokens grafiska design – en tilltalande mix av brödtext, repetitioner, ordförståelse, illustrationer, sammanfattningar och instuderingsfrågor. [...] med Carlanders bok har yrkesområdet getts en bred och lockande introduktion och överblick.

Helhetsbetyg: 4/5