Helena Ackesjö

Helena Ackesjö

Helena Ackesjö är filosofie doktor och docent i pedagogik vid Linnéuniversitetet.I hennes forskning sätts gärna barns perspektiv i centrum, men det återkommande och stadigvarande är professionsperspektivet. Forskningen behandlar lärares uppdrag, arbete och villkor samt professionens möte med policy. Fokus ligger framför allt på lärares arbete i förskoleklass och fritidshem samt barns övergångar mellan de olika skol- och verksamhetsformerna.

Produkter av Helena Ackesjö