Helena Ackesjö

Helena Ackesjö

Helena Ackesjö är Fil. Dr. och docent i pedagogik vid Linnéuniversitetet. I Helenas forskning sätts gärna barns perspektiv i centrum, men det återkommande och stadigvarande är professionsperspektivet; lärares uppdrag, arbete och villkor samt professionens möte med policy. Kontextuellt fokus i forskningen är förskoleklass och fritidshem samt barns övergångar mellan de olika skol- och verksamhetsformerna. 

Produkter av Helena Ackesjö