Jan Gustafsson Nyckel

Jan Gustafsson Nyckel

Jan Gustafsson Nyckel är professor i utbildningsvetenskap vid Högskolan Väst. Jan Gustafsson Nyckels forskning berör bland annat relationen mellan teori och praktik inom lärarutbildningen, lärare i fritidshem och det dubbla kompetenskravet, policyförändringar inom förskola och fritidshem samt dess socialpedagogiska tradition. Han undervisar företrädesvis inom förskollärarutbildningen och grundlärarutbildningen mot fritidshem.

Produkter av Jan Gustafsson Nyckel