Jenny Bengtsson

Jenny Bengtsson

Jenny Bengtsson arbetar som lektor i barn och ungdomsvetenskap vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet. Hennes forskning handlar om sexualitetsnormer och sexualundervisnig för barn och unga samt arbete för trygga skolmiljöer och skola i samverkan.

Produkter av Jenny Bengtsson