Johan Lundin

Johan Lundin

Johan Lundin är docent i tillämpad IT och arbetar som universitetslektor vid institutionen för tillämpad IT, IT-fakulteten vid Göteborgs universitet. Han leder, och undervisar på, magisterprogrammet Lärande, kommunikation och IT. Johans forskningsintressen rör hur IT förändrar förutsättningar för lärande och kompetent agerande samt hur IT kan nyttjas för att utveckla verksamheter med avseende på lärande och kompetent agerande. I synnerhet handlar forskningsintresset om mobil teknik och hur denna påverkar och brukas i vardag och arbetsliv.

Produkter av Johan Lundin