Johan Lundin

Johan Lundin

Johan Lundin är professor i Informatik med inriktning mot lärande vid Göteborgs Universitet och gästprofessor vid Högskolan Väst och har under de senaste 20 åren haft fokus kring hur digitalteknologi förändrar förutsättningarna för lärande och utbildning - de senaste 10 specifikt kring skolans digitalisering.

Produkter av Johan Lundin