Karim Hamza

Karim Hamza

Karim Hamza är gymnasielärare och docent i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet. Han har lång erfarenhet av både undervisning på gymnasiet och lärarutbildning. Karim forskar bland annat om hur man kan undervisa om planering och reflektion i lärarutbildningen. Han är också engagerad i att utveckla former för samverkan mellan forskare och lärare inom ramen för praktiknära didaktisk forskning.  

Produkter av Karim Hamza