Karin Forsling

Karin Forsling

Karin Forsling är filosofie doktor i specialpedagogik och verksam som lektor vid Karlstads universitet. Hennes forskningsintresse är praxisorienterat med specialområden som specialpedagogik och digitalisering men alltid med literacy som fokus. Karin är mellanstadielärare och specialpedagog och har lång erfarenhet av skolverksamhet och lärarutbildning.

Produkter av Karin Forsling