Karin Lager

Karin Lager

Karin Lager universitetslektor vid Göteborgs universitet. Hennes forskningsfrågor rör kvalitets- och policyfrågor i fritidshem och förskola, samt professionsutbildning inom lärarutbildning. Hon undervisar främst inom grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem. 

Produkter av Karin Lager