Karin Nilsson

Karin Nilsson

Karin Nilsson är universitetsadjunkt i naturvetenskap vid Malmö högskola. Hon har lång erfarenhet av undervisning i grundskola, naturskola och högskola. Karin har arbetat med olika skolverksprojekt som nationella prov i NO för årskurs 6 och stödmaterial. På högskolan arbetar Karin i huvudsak med NO och NO-didaktik för förskola och F–6 samt med fortbildning och handledning av lärare.

Produkter av Karin Nilsson