Karl-Niklas Hult

Karl-Niklas Hult

Karl-Niklas Hult har mer än 20 års erfarenhet av att undervisa i naturkunskap på gymnasiet. Han har även en masterexamen i biologi, har erfarenhet av fiskodling och har deltagit i ett projekt finansierat av WWF med syfte att kartlägga vithajsbeståndet utanför Sydafrikas kust. Karl-Niklas har också undervisat i hållbar utveckling på IB-programmet samt varit delaktig i att utveckla en fördjupningskurs i experimentell biologi på en gymnasieskola i Lund.

Produkter av Karl-Niklas Hult