Naturligtvis Naturkunskap 1a1, elevbok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Naturligtvis är ett basläromedel i naturkunskap för gymnasieskolan som ger stort utrymme till diskussioner och egna ställningstagande i frågor med naturvetenskaplig anknytning. Med relevant fakta och stor variation av övningar får eleven goda förutsättningar till att utveckla sina kunskaper.

Naturligtvis Naturkunskap 1a1, elevbok är ett aktuellt läromedel utifrån ämnesplanens centrala innehåll för kursen Naturkunskap 1a1. Läromedlets kapitel är uppdelade i ett antal avsnitt och inför varje avsnitt finns diskussionsfrågor som inledande aktivitet. Avsnitten avlutas med kontrollfrågor så att dina elever kan stämma av vad de kan. Sist i ett område finns dessutom frågor där eleven får utveckla sina kunskaper och ta ställning till aktuella samhällsfrågor med naturvetenskaplig anknytning.

Läromedlet har rikligt bildmaterial som väcker intresse och tydliggör för eleven. Innehållet är framtaget med fokus på aktuella och relevanta fakta gällande naturkunskap. Med flertalet “Tillämpningar” får du möjlighet till att anpassa och utveckla innehållet i undervisningen.

Naturligtvis Naturkunskap i korthet:

  • ett aktuellt läromedel som ger stort utrymme till diskussioner och egna ställningstagande till frågor med naturvetenskaplig anknytning
  • utvecklande innehåll för eleven med rikligt antal uppgifter i stor variation som stöd för inlärningen
  • innehåller tillämpningar för möjlighet till att anpassa och utveckla innehållet i undervisningen
  • Artikelnr: 51108407
  • Sidor: 144
  • Upplaga: 1.2
  • Utgivningsår: 2022
Om serien
Naturligtvis – naturkunskap för gymnasieskolan

Naturligtvis

Naturligtvis är ett basläromedel i naturkunskap för gymnasieskolan som ger stort utrymme till diskussioner och egna ställningstagande i frågor med naturvetenskaplig anknytning.

För dig som vill arbeta med tryckta läromedel!

I serien finns ett tryckt läromedel för kursen Naturkunskap 1a1 och ett för Naturkunskap 1b. Önskar du tillhörande lärarmaterial hittar du detta i lärarversionerna av de digitala läromedlen. Dessa innehåller planeringstips, laborationer, extrauppgifter och provfrågor.

För dig som vill arbeta med digitala läromedel!

Nästa steg digitala läromedel är heltäckande läromedel för kurserna Naturkunskap 1a1 och 1b. Här varvas texter med en rad smarta funktioner, genomgångsfilmer till alla avsnitt, en mängd bilder, interaktiva illustrationer och självrättande övningar som ger eleverna ett bra stöd i inlärningen. Lärarversionerna innehåller dessutom planeringstips, laborationer, extrauppgifter och provfrågor. Prova kostnadsfritt i 30 dagar och upptäck mer!

 

Tre anledningar att testa Naturligtvis i din undervisning!

Recensioner

Del av recension publicerad i BTJ-häftet nr 15, 2022  
Lektör Bengt Magnusson Björksten

[...]  Boken innehåller följande tre kapitel: Naturvetenskapligt arbetssätt, Hållbar utveckling samt Sexualitet, samtycke och relationer. Varje kapitel är uppdelat i ett antal avsnitt, som alla börjar med diskussionsfråga. Texten, som är väl anpassad till dagens gymnasieelever, är faktamässigt genomarbetad, intresseväckande och leder till diskussioner och egna ställningstaganden. Den kompletteras med rikligt av bilder och illustrationer, vilka underlättar förståelsen. Avsnitten avslutas med "Testa dig själv"-frågor och ofta med Tillämpning (koppling till arbetsliv och vardagsnära situationer). Sist i Naturligtvis Naturkunskap 1a1 finns facit till frågorna. Det är lätt att hitta rätt med hjälp av den tydliga innehållsförteckningen och ett avslutande register. Innehållet är väl anpassat till ämnesplanens centrala innehåll för kursen 1a1. [...] 

Helhetsbetyg: 4/5