Kirsten Grønlien Zetterqvist

Kirsten Grønlien Zetterqvist

Kirsten Grønlien Zetterqvist är teologie doktor i religionsfilosofi, författare och folkbildare. Hennes forskningsriktningar har varit existentiella frågor, etik och genus.

 

Produkter av Kirsten Grønlien Zetterqvist