Kirsten Grønlien Zetterqvist

Kirsten Grønlien Zetterqvist

Kirsten Grønlien Zetterqvist, TD i religionsfilosofi, är verksam som lärarutbildare vid Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap, Stockholms universitet.

 

Produkter av Kirsten Grønlien Zetterqvist