Lotta Dessen Jankell

Lotta Dessen Jankell

Lotta Dessen Jankell är doktor i ämnesdidaktik med inriktning mot geografididaktik. Hon disputerade 2023 med avhandlingen Förstå verkligheten som system vid Stockholms universitet. Forskningsintresset kretsar kring hur geografiundervisning kan utformas för att utveckla elevers systemtänkande och hur det kan bidra med förståelse för komplexa frågor. Lotta är gymnasielärare i geografi, biologi och naturkunskap och undervisar elever, geografilärarstudenter och fortbildar verksamma lärare.

Läs mer om Lottas forskning i artikeln "Så kan ”sambandsvävar” hjälpa elever att förstå komplexa frågor" i Lärare & Forskning (24-03-21 K. Hedström).


 

Produkter av Lotta Dessen Jankell