Geografididaktik , 2 uppl

Geografididaktik , 2 uppl

För lärare 4–9

Bok
Ej i lager. Utkommer: 2024-08-01
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Att undervisa i geografi är viktigare än någonsin. Högaktuella frågor som rör hur människan och naturprocesser påverkar och förändrar platser och landskap lägger grunden för ämnet. Geografiämnet bidrar till elevers förståelse av planeten jorden och de processer som påverkar människans levnadsvillkor. Ämnet förklarar frågor, fenomen och processer som rör klimatförändringar, naturresurser, global konsumtion och produktion och varför människor bor på vissa platser. 
 

Bokens andra upplaga har anpassats till Lgr22, vilket inneburit att flertalet kapitel skrivits om. I bearbetningen har fler praktiska exempel bifogats, hämtade från aktuell didaktisk forskning och från erfarenheter av undervisningsutveckling tillsammans med lärare. Exemplen är anpassade till olika stadier. Ny geografididaktisk forskning har tillförts och nya författare har bidragit med uppdateringar, bland annat kring ämneskunskaper och bedömning med konkreta exempel på hur provfrågor kan skapas och bedömas för att förbereda eleverna inför de nationella proven i åk 9.  Ett nytt kapitel med inspirerande sätt att använda fiktiva kartor i geografiundervisningen har också tillkommit. 
 

Geografididaktik för lärare 4–9 belyser skolgeografins tvärvetenskapliga och integrerade karaktär som förenar natur- och kulturgeografi med rumsliga perspektiv. Boken förmedlar en vetenskaplig grund för de centrala frågor som ingår i ämnet. Vad geografisk kunskap är och vad det bidrar med till elevers förståelse av världen diskuteras liksom hur elever kan utveckla kunskaperna genom undervisning. Bokens didaktiska anslag bidrar med geografididaktiska utgångspunkter, modeller och begrepp som lärare kan använda för att utforma och genomföra undervisning. Teori varvas med konkreta undervisningstips och upplägg för längre och kortare moment. Skolämnets historia, geografiskt tänkande, bedömning, geografisk analys, fältstudier, kartografi, GIS, sambandsförståelse, förståelse för naturprocesser och hur elever kan lära sig hantera långa tidsperspektiv är något av innehållet. 
 

Geografididaktik för lärare 4–9 riktar sig främst till lärarstudenter och verksamma lärare i grundskolan, men även lärare som undervisar i gymnasieskolan har behållning av bokens geografididaktiska forskning, modeller, tips och förslag. 

Bokens redaktörer är Lotta Dessen Jankell, doktor i ämnesdidaktik med inriktning mot geografi, Stockholms universitet, lärarutbildare och lärare i geografi, samt David Örbring doktor i geografididaktik och lektor vid Malmö Universitet. Övriga författare har lång erfarenhet av lärarutbildning och forskning inom geografididaktik och geografiundervisning. 

  • Artikelnr: 51110769
  • Sidor: 264
  • Upplaga: 2.1
  • Utgivningsår: 2024
Recensioner

Recension om Geografididaktik för lärare 4–9, 1 upplagan:

Del av recension i BTJ-häftet nr 20, 2020.
Lektör Gunilla Essén

Bokens innehåll bygger på vetenskaplig grund med konkreta undervisningstips och praktiknära exempel vilket ger läsaren en gedigen kunskap om geografiämnets tvärvetenskaplighet. Ämnets många olika delar beskrivs ingående, kopplat till dagsaktuella frågor såsom coronapandemin och klimatförändringar. Boken ger läsaren grunden för geografiämnet, en tydlig koppling till läroplanens uppdrag ger lärare stöd och hjälp med de ämnesdidaktiska frågorna varför, vad och hur samt hur de kan lägga upp sin undervisning i ett brett perspektiv och med progression, eftersom den vänder sig till en bred målgrupp från årskurs 4–9. Lärare får också stöd i det komplexa arbetet med bedömning.

[…] Flera kapitel innehåller konkreta undervisningstips, modeller, begreppsförklaring och tankeverktyg som stöd för ett geografiskt tänkande. Geografididaktik är en utmärkt bok för fördjupande samtal om ämnesundervisning och läroplansuppdraget. Den är en viktig bok för blivande och redan yrkesverksamma lärare med fokus på årskurserna 4–9.