Geografididaktik för lärare 4-9

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Att undervisa i geografi är kanske viktigare än någonsin. Högaktuella frågor om hur människan och naturliga processer påverkar platser och landskap lägger grunden för ämnet och bidrar till en förståelse av människans levnadsvillkor. Det handlar om allt från klimatförändringar till utnyttjande av naturresurser och globaliseringens effekter.
 
Geografididaktik för lärare 4–9 belyser geografiämnets tvärvetenskaplighet och hjälper läraren att svara på ämnesdidaktiska frågor som varför, vad och hur i relation till undervisningen. I boken förmedlas en vetenskaplig grund för de centrala frågor som ingår i ämnet, liksom konkreta undervisningstips. 

Boken behandlar bland annat bedömning i geografi, ämneshistoria, fältstudier, medborgarbildning, geoförmågor, sambandet människa–samhälle–natur, hållbarhet, kartor, GIS samt långa geologiska tidsperspektiv och naturgeografiska processer.

Geografididaktik för lärare 4–9 vänder sig främst till lärarstudenter och verksamma lärare på grundskolan, men kan också användas didaktiskt och vara till behållning för lärare på gymnasiet. 

Bokens redaktörer är Lotta Dessen Jankell, doktorand i geografididaktik Stockholms universitet, lärarutbildare och lärare i geografi och David Örbring, doktorand i geografidaktik vid Lunds universitet, adjunkt i geografididaktik Malmö universitet, lärarutbildare och lärare i geografi. Övriga författare är ämneskunniga och har lång erfarenhet av lärarutbildning och geografiundervisning. 

  • Artikelnr : 51102719
  • Sidor : 248
  • Upplaga : 1.2
  • Utgivningsår : 2020
Recensioner

Del av recension i BTJ-häftet nr 20, 2020.
Lektör Gunilla Essén

Bokens innehåll bygger på vetenskaplig grund med konkreta undervisningstips och praktiknära exempel vilket ger läsaren en gedigen kunskap om geografiämnets tvärvetenskaplighet. Ämnets många olika delar beskrivs ingående, kopplat till dagsaktuella frågor såsom coronapandemin och klimatförändringar. Boken ger läsaren grunden för geografiämnet, en tydlig koppling till läroplanens uppdrag ger lärare stöd och hjälp med de ämnesdidaktiska frågorna varför, vad och hur samt hur de kan lägga upp sin undervisning i ett brett perspektiv och med progression, eftersom den vänder sig till en bred målgrupp från årskurs 4–9. Lärare får också stöd i det komplexa arbetet med bedömning.

[…] Flera kapitel innehåller konkreta undervisningstips, modeller, begreppsförklaring och tankeverktyg som stöd för ett geografiskt tänkande. Geografididaktik är en utmärkt bok för fördjupande samtal om ämnesundervisning och läroplansuppdraget. Den är en viktig bok för blivande och redan yrkesverksamma lärare med fokus på årskurserna 4–9.