Marcelo Cea

Marcelo Cea

Marcelo Cea är gymnasielektor i moderna språk på Katedralskolan i Lund. Han undervisar i spanska och svenska. Han har även forskat vid Språk- och Litteraturcentrum på Lunds universitet och avlagd en fil.lic. examen inom didaktik med kognitiv grammatik som utgångspunkt. arbetar med skolutveckling i Järfälla kommun, är lektor i idrottsvetenskap och idrottslärare på Björkebyskolan. 
Hon är föreläsare, författare och forskare. 
Hennes forskning handlar om bedömning och betygsättning med fokus på likvärdighet.
Izabela arbetar även med kompetensutveckling för praktisk-estetiska lärare samt förstelärare.
 

Produkter av Marcelo Cea