Marcelo Cea

Marcelo Cea

Marcelo Cea är gymnasielektor i moderna språk på Katedralskolan i Lund. Han undervisar i spanska och svenska. Han har även forskat vid Språk- och Litteraturcentrum på Lunds universitet och avlagd en fil.lic. examen inom didaktik med kognitiv grammatik som utgångspunkt.
 

Produkter av Marcelo Cea