Excelente 3, digitalt läromedel, elev, 12 mån

Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Excelente är heltäckande digitala läromedel för Spanska 3 och 4 på gymnasiet och vuxenutbildningen.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Med Excelente 3 får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Utöver ett omfattande grundmaterial erbjuder läromedlet goda möjligheter för individualisering genom nya sätt att arbeta med grammatik och lässtrategier.

Interaktivt och multimodalt
Här finns en mängd moderna funktioner och inslag som till exempel filmer och inbyggt ljud.

Tester och övningar
Interaktiva övningar hjälper eleverna ytterligare i sina studier. Författarna presenterar, genom sin egen forskning, alternativa sätt att arbeta med de mest utmanande grammatiska momenten.

Lärarstöd
Lärarversionen innehåller en lärarhandledning med ytterligare resurser för dig att använda i undervisningen. Här finns till exempel extrafrågor och övningar, prov, ljudfiler till samtliga texter och hörförståelse, manus till hörförståelse, översättningar av texter till svenska, samt råd och lektionstips.

Personlig lärupplevelse
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering
I Excelente 3 du som lärare stor flexibilitet att lägga upp undervisningen.  Du kan enkelt anpassa innehållet genom att välja de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din egenskapade översikt med dina elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering. 

  • Artikelnr : 40693242