Excelente 4, digitalt läromedel, elev, 6 mån

Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Excelente är heltäckande digitala läromedel för Spanska 3 och 4 på gymnasiet och vuxenutbildningen.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Med Excelente 4 får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Läromedlet har en tydlig och flexibel struktur med texter, ordlistor, övningar, ljud och minigrammatik. Eleverna får inte bara en fast grund för att klara av vardagliga situationer och fördereda dem för kommande högre kurser, utan också en rad övningar som hjälper dem att vänja sig vid kommunikation och interaktion på spanska, att utveckla sin språkriktighet med mera. Tack vare ett brett innehålls- och sociokulturellt spektrum kan varje elev tillgodogöra sig nya och spännande kunskaper inom spansk och latinamerikansk kultur, geografi och samhällsliv.

Interaktivt och multimodalt
Ljud och bild ger ett bra stöd i inlärningen. Texter varvas med bilder som eleverna kan diskutera kring och till varje text finns autentiska ljudinspelningar.

Övningar
Självrättande övningar som tränar alla språkfärdigheter och som ger eleverna en djupare förståelse för ämnet.

Lärarstöd
Excelente 4 innehåller en lärarhandledning med bland annat extraövningar, bakgrundsfakta och information, manus till hörförståelse, råd och lektionstips.

Personlig lärupplevelse
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes på spanska och svenska.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering
I varje avsnitt tränas samtliga språkfärdigheter i den ordning och takt du själv vill. Dessutom kan du som lärare enkelt anpassa innehållet. Välj de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din planering med dina elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering.

  • Artikelnr : 40694904