Maria Fohlin

Maria Fohlin

Maria Fohlin är lärare i svenska och svenska som andraspråk. Hon har arbetat för Skolverket med kursplanen och det nationella bedömningsstödet i svenska som andraspråk för den grundläggande vuxenutbildningen. Nu arbetar hon som lärare i svenska som andraspråk på Komvux i Lund.

Produkter av Maria Fohlin