Nå målen 3-4, digitalt läromedel, elev, 12 mån

Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Nå målen är en läromedelsserie för elever som läser svenska som andraspråk på grundläggande vuxenutbildning. Eleverna förbereds för vidare studier och ett aktivt samhällsliv. Den första delen täcker in ämnesplanen för delkurs 1 och 2 och andra delen täcker in delkurs 3 och 4.

Nå målen för delkurs 3 och 4 har en tydlig struktur med följande avsnitt: Läsa, Skriva, Sakprosa, Berättande text, Tala, lyssna och samtala, Språkbruk, Informationssökning och källkritik samt Skrivmallar. Innehållet är uppdelat i behändiga avsnitt, lagom att använda på ett lektionspass. Först kommer en genomgång och sedan ett antal grundövningar. Tanken är att du som lärare enkelt ska kunna lyfta ett visst moment, ha genomgång och därefter låta eleverna jobba på egen hand. Grundövningarna är framför allt skrivuppgifter och diskussionsövningar. Sedan avslutas kapitlen med språk- och grammatikövningar.

Nå målen i korthet:
• en tydlig arbetsgång, som är lätt att följa
• många praktiska övningar
• nivåanpassning
• tydlig struktur

Tester och övningar
Här finns interaktiva övningar som hjälper eleven att repetera faktainnehållet. Övningarna är självrättande, vilket gör att eleven kan testa sina kunskaper på egen hand.

Lärarstöd
Nå målen innehåller ett lärarmaterial som ger dig som lärare pedagogiskt och praktiskt stöd. Här hittar du förslag på arbetssätt och planeringar.

Personlig lärupplevelse
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes. Svåra ord och begrepp förklaras med inbyggda ordförklaringar.

Flexibelt planeringsverktyg
Du som lärare kan enkelt skapa planeringar direkt i dina digitala läromedel genom att kombinera innehåll från ett eller flera läromedel med länkar till eget och externt material. Du kan dela dina planeringar till både elever och kollegor, vilket ger stora möjligheter till individualisering.


 

  • Artikelnr : 51100999
Om serien
Nå målen – svenska som andraspråk för grundläggande vuxenutbildning

Nå målen – Svenska som andraspråk

Nå målen är en läromedelsserie i svenska som andraspråk på grundläggande vuxenutbildning som bygger på de fyra delkurserna. Eleverna förbereds för vidare studier och ett aktivt samhällsliv.

Nå målen för Svenska som andraspråk delkurs 1-4

Nå målen är en serie för elever som läser svenska som andraspråk på grundläggande vuxenutbildning. Serien följer ämnesplanen som innehåller fyra olika delkurser, där eleverna placeras in på den delkurs som passar med bakgrundskunskaperna. Den första boken täcker in ämnesplanen för delkurs 1 och 2 och andra boken täcker in delkurs 3 och 4.

  • Tydlig arbetsgång, som är lätt att följa – innehållet är uppdelat i behändiga avsnitt, där några uppslag är lagom att använda på ett lektionspass
  • Innehållet möjliggör nivåanpassning
  • Genomgångarna följs av många praktiska övningar, här finns skrivuppgifter, diskussionsövningar samt språk- och grammatikövningar.
  • Eleverna förbereds för vidare studier och ett aktivt samhällsliv

Kompletterande digitalt lärarmaterial

Till de tryckta läromedlen finns ett gediget digitalt lärarmaterial. Här hittar du bland annat handledning kring hur du kan lägga upp lektionerna och momenten, en guide till svårighetsnivån i de olika avsnitten som hjälper dig med uppdelningen av materialet för de olika delkurserna samt ordlistor och facit till bokens avsnitt.

Delkurs 1 och 2
Läs mer

Delkurs 3 och 4
Läs mer

För dig som vill arbeta digitalt!

Nå målen digitala läromedel är heltäckande läromedel för delkurserna svenska som andraspråk 1-2 samt 3-4. Här varvas texter med en rad smarta funktioner och interaktiva övningar som hjälper eleven att repetera faktainnehållet. Övningarna är självrättande, vilket gör att eleven kan testa sina kunskaper på egen hand. Lärarversionerna innehåller dessutom förslag på arbetssätt och planeringar. Prova kostnadsfritt i 30 dagar och upptäck mer!

Delkurs 1 och 2
Läs mer och prova

Delkurs 3 och 4
Läs mer och prova