Nå målen 3-4, digitalt lärarmaterial, 12 mån

Nå målen 3-4, digitalt lärarmaterial, 12 mån

Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Nå målen är en serie för elever som läser svenska som andraspråk på grundläggande vuxenutbildning. Serien följer ämnesplanen som innehåller fyra olika delkurser, där eleverna placeras in på den delkurs som passar med bakgrundskunskaperna. Eleverna förbereds för vidare studier och ett aktivt samhällsliv.

Det digitala lärarmaterialet är ett komplement till boken Nå målen, svenska som andraspråk delkurs 3 och 4. Det digitala lärarmaterialet innehåller bland annat en handledning kring hur du kan lägga upp lektionerna och momenten. Här finns också en guide till svårighetsnivån i de olika avsnitten, så att du får hjälp med uppdelningen av materialet i delkurs 3 och 4. Du hittar också ordlistor och facit till bokens avsnitt.

 
Det digitala lärarmaterialet innehåller dessutom nivåtest som kan användas i början av studierna för att göra en första bedömning av en elevs förkunskaper. Nivåtesten kan också fungera som ett extra stöd för att avgöra om en elev har uppnått kursmålen.
  • Artikelnr : 51103174
Om serien
Nå målen – svenska som andraspråk för grundläggande vuxenutbildning

Nå målen – Svenska som andraspråk

Nå målen är en läromedelsserie i svenska som andraspråk på grundläggande vuxenutbildning som bygger på de fyra delkurserna. Eleverna förbereds för vidare studier och ett aktivt samhällsliv.

Nå målen för Svenska som andraspråk delkurs 1-4

Nå målen är en serie för elever som läser svenska som andraspråk på grundläggande vuxenutbildning. Serien följer ämnesplanen som innehåller fyra olika delkurser, där eleverna placeras in på den delkurs som passar med bakgrundskunskaperna. Den första boken täcker in ämnesplanen för delkurs 1 och 2 och andra boken täcker in delkurs 3 och 4.

  • Tydlig arbetsgång, som är lätt att följa – innehållet är uppdelat i behändiga avsnitt, där några uppslag är lagom att använda på ett lektionspass
  • Innehållet möjliggör nivåanpassning
  • Genomgångarna följs av många praktiska övningar, här finns skrivuppgifter, diskussionsövningar samt språk- och grammatikövningar.
  • Eleverna förbereds för vidare studier och ett aktivt samhällsliv

Kompletterande digitalt lärarmaterial

Till de tryckta läromedlen finns ett gediget digitalt lärarmaterial. Här hittar du bland annat handledning kring hur du kan lägga upp lektionerna och momenten, en guide till svårighetsnivån i de olika avsnitten som hjälper dig med uppdelningen av materialet för de olika delkurserna samt ordlistor och facit till bokens avsnitt.

Delkurs 1 och 2
Läs mer

Delkurs 3 och 4
Läs mer

För dig som vill arbeta digitalt!

Nå målen digitala läromedel är heltäckande läromedel för delkurserna svenska som andraspråk 1-2 samt 3-4. Här varvas texter med en rad smarta funktioner och interaktiva övningar som hjälper eleven att repetera faktainnehållet. Övningarna är självrättande, vilket gör att eleven kan testa sina kunskaper på egen hand. Lärarversionerna innehåller dessutom förslag på arbetssätt och planeringar. Prova kostnadsfritt i 30 dagar och upptäck mer!

Delkurs 1 och 2
Läs mer och prova

Delkurs 3 och 4
Läs mer och prova