Maria Westman

Maria Westman

Maria Westman är filosofie doktor i nordiska språk och lektor i svenska vid Uppsala universitet. Hon är också projektledare för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk. Westman är verksam som forskare inom det svenskämnesdidaktiska fältet, där hon främst ägnat sig åt literacy i det digitala klassrummet och skrivdidaktisk forskning med fokus på texter i skrivpraktiker.

Produkter av Maria Westman