Mattias Nilsson Sjöberg

Mattias Nilsson Sjöberg

Mattias Nilsson Sjöberg innehar en doktorsexamen i pedagogik och är verksam vid Högskolan Kristianstad. Hans forskningsintresse rör främst pedagogikens etiska och politiska dimensioner relaterat till inkluderande och exkluderande pedagogiska processer. 

Produkter av Mattias Nilsson Sjöberg