Pedagogik som vetenskap – en inbjudan 2 uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Pedagogik är en av de klassiska vetenskapliga disciplinerna och har som universitetsämne en hundraårig tradition. I takt med att samhället förändras har även det innehåll som sysselsätter pedagogiken ändrats. Var befinner sig det vetenskapliga ämnet pedagogik i dag? Hur ser den historiska bakgrunden till ämnets framväxt ut? Vilka är de fundament som håller samman pedagogikämnet? Vilka framtida utmaningar finns att hantera? 
 

I den här boken medverkar några av Sveriges främsta forskare i pedagogik. Genom deras olika nedslag i pedagogisk forskning erbjuds en pluralistisk förståelse för det pedagogiska landskapet och ämnets framväxt och utveckling. 
 

Några av de teman som tas upp i boken rör pedagogikens roll i lärarutbildningen, forskning om skolans kunskapsfrågor, internationella jämförelser av länders utbildningssystem, förändrade gränslinjer mot andra vetenskapsområden så som exempelvis utbildningsvetenskap, samt inomdisciplinära förändringar och utmaningar. Andra teman som lyfts i boken är vilken betydelse synen på vad det innebär att vara människa har för pedagogiska relationer och på vilka sätt pedagogiken som akademiskt ämne kan närma sig den vardagliga praktiken i olika pedagogiska situationer och sammanhang. 
 

I bokens andra upplaga har två kapitel tillkommit, ett om pedagogisk retorik och det andra i pedagogisk filosofi, där båda på olika sätt hanterar pedagogikens normativa samhällsuppdrag och funktion. 
 

Redaktör för boken är Mattias Nilsson Sjöberg han innehar en doktorsexamen i pedagogik och är verksam vid Högskolan Kristianstad.
Jonas Aspelin är professor i pedagogik vid Högskolan Kristianstad. 
Johan Dahlbeck är docent i pedagogik vid Malmö universitet. 
Tomas Englund är seniorprofessor i pedagogik vid Örebro universitet. 
Tina Kindeberg är lektor och docent i pedagogik och i ämnet retorik vid Lunds universitet och professor II vid universitetet i Syd Ost Norge. 
Sverker Lindblad är seniorprofessor i pedagogik vid Göteborgs universitet. 
Claes Nilholm har arbetat som professor i pedagogik vid flera svenska högskolor och universitet, senast i Uppsala. 
Daniel Pettersson är professor i pedagogik vid Högskolan i Gävle. 
Karin Rönnerman är professor em. i pedagogik och verksam vid Göteborgs universitet. 
Daniel Sundberg är professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet. 
Lennart Svensson är professor emeritus i pedagogik vid Lunds universitet. 
Roger Säljö har en bakgrund som professor i pedagogisk psykologi och verksam vid Göteborgs universitet. 
Ingegerd Tallberg Broman är seniorprofessor i pedagogik vid Malmö universitet. 
Ninni Wahlström är professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet. 
Moira von Wright är professor i pedagogik och verksam som gästprofessor vid Högskolan i Halmstad. 
 

  • Artikelnr: 51109862
  • Sidor: 216
  • Upplaga: 2.1
  • Utgivningsår: 2023