Olof Johansson

Olof Johansson

Olof Johansson är senior professor i statsvetenskap vid Centrum för skolledarutveckling. Förutom undervisning och seminarier riktade till politiker och skolchefer är Johansson verksam som forskare inom olika forskningsprojekt kopplade till skolans ledning, bland annat International Successful School Principalship Project (ISSPP).

Produkter av Olof Johansson