Olof Johansson

Olof Johansson

Olof Johansson är senior professor i statsvetenskap vid Umeå universitet och tidigare ledare för Centrum för skolledarutveckling. Vid centret finns sedan 1993 den statligarektorsutbildningen, för närvarande Rektorsprogrammet, samt annan ledarutbildning för offentlig verksamhet. Johansson är verksam inom The Centre for the Study of Leadership and Ethics, ett internationellt programcentrum inom University Council for Educational Administration (UCEA). Han är också verksam som forskare inom olika forskningsprojekt kopplade till skolans ledning, bland annat International Successful School Principalship Project (ISSPP) och International School Leadership Development Network (ISLDN).
 

Produkter av Olof Johansson