Patrik Hernwall

Patrik Hernwall

Patrik Hernwall är docent vid institutionen för data- och systemvetenskap på Stockholms universitet. Forskningsintresset är barns villkor i relation till digitala media. Detta kan röra såväl lärande i formella som informella sammanhang (genom t.ex. begreppen digital kompetens och multimodalitet) samt identitetsarbete i sociala medier (genom t.ex. begreppet intersektionalitet).

Produkter av Patrik Hernwall