Petra Runström Nilsson

Petra Runström Nilsson

Petra Runström Nilsson bor och arbetar i Eskilstuna kommun. Hon började arbeta som klasslärare på låg- och mellanstadiet, men läste sedan specialpedagogutbildning med fördjupning i matematik och neuropsykiska funktionshinder. Sedan 2006 arbetar Petra som specialpedagog. Hon har stor erfarenhet av att arbeta med elever med skolsvårigheter och anlitas även som föreläsare.

 

Produkter av Petra Runström Nilsson