Pedagogisk utredning och kartläggning, 4 uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Skolans ansvar är att ge varje barn förutsättningar att utvecklas på bästa sätt, såväl kunskapsmässigt som socialt, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Om en elev riskerar att inte nå, eller inte når, målen för utbildningen är skolan skyldig att göra en utredning av elevens svårigheter. Många skolor klarar dock inte av att sätta in adekvata åtgärder, dokumentera åtgärderna eller utvärdera de åtgärder som satts in.

Den här boken ger en modell för, och exempel på, pedagogisk utredning och kartläggning av elevers skolsituation. Med detta redskap kan skolan optimera sin organisation och sitt arbetssätt, så att fler elever får det stöd de behöver och därmed kan lämna skolan med godkända betyg. Pedagogisk utredning är också ett stöd i skolans dokumentationsprocess och i det elevvårdande arbetet.

Den fjärde upplagan av boken har fått en ny titel. Den hette tidigare Pedagogisk kartläggning. Boken är grundligt reviderad och uppdaterad utifrån den senaste lagstiftningen. Bland annat finns ett nytt kapitel om den nya läsa-skriva-räknagarantin, det nationella kartläggningsmaterialet i förskoleklass och bedömningsstödet i årskurs 1 och 3 som blir obligatoriskt från 1 juli 2019. Ett nytt elevexempel om särskilt stöd finns också med.

Petra Runström Nilsson är grundskollärare, specialpedagog och universitetsadjunkt i specialpedagogik med många års erfarenhet av undervisning från förskoleklass till årskurs 9, samt högskola och universitet.
  • Artikelnr : 51102351
  • Sidor : 160
  • Upplaga : 4.4
  • Utgivningsår : 2019
Recensioner

Recension av Pedagogisk utredning och kartläggning, 4 uppl, på Pedagog Växjö >

 

[…] Den 1 juli 2019 infördes en läsa-skriva-räkna-garanti i skollagen. Garantin syftar till att säkerställa tidiga stödinsatser utifrån elevers behov. Innebörden av denna garanti och de kartläggnings- och bedömningsstöd som blir obligatoriska beskrivs i denna fjärde och utökade upplaga av Pedagogisk utredning och kartläggning som innehåller aktuell lagstiftning och är uppdaterad även vad gäller exempel och begrepp. […] Detta är en mycket bra bok som på ett pedagogiskt och tydligt sätt beskriver skolans uppdrag och skyldigheter kring elever i behov av särskilt stöd. Den är utmärkt för lärarstuderande och yrkesverksamma specialpedagoger och pedagoger. I och med det nya innehållet bör den gamla upplagan bytas ut. 


Del av recension i BTJ-häftet nr 17, 2019
Lektör Therese Nordholm