Sandra Håkansson

Sandra Håkansson

Sandra Håkansson är gymnasielärare i spanska och engelska på Storkskolan i Sjöbo. Hon har en magisterexamen från Lunds universitet i facköversättning från spanska till svenska och har även vid samma universitet forskat om läsmetoder och lässtrategier i samband med läsning av skönlitterär text på spanska på gymnasienivå.

Produkter av Sandra Håkansson