Sara Högdin

Sara Högdin

Sara Högdin är socionom, docent i socialt arbete och verksam vid Akademin för hälsa och välfärd, Högskolan i Halmstad. Hennes huvudsakliga forskningsområde innefattar studier av socialt arbete i skolan samt professionella möten med barn och unga som är utsatta för våld, framför allt våld i nära relation och sexuellt våld.

Produkter av Sara Högdin