Sara Högdin

Sara Högdin

Sara Högdin är socionom och docent i socialt arbete och verksam vid Akademin för hälsa och välfärd, Högskolan i Halmstad. Hennes huvudsakliga forskningsområde innefattar studier av ungdomars livsvillkor i relation till utbildning och skolsituation. 

Produkter av Sara Högdin