Sara Irisdotter Aldenmyr

Sara Irisdotter Aldenmyr

Sara Irisdotter Aldenmyr är professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna. Hennes forskning handlar främst om lärares professionsetik, relationer i pedagogisk praktik och de samhällsorienterade ämnenas didaktik.

Produkter av Sara Irisdotter Aldenmyr