Sonja Nilsson

Sonja Nilsson

Sonja Nilsson har magisterexamen i ekonomi och pedagogik, kandidatexamen i psykologi samt har gått högskolekurser i juridik och kriminologi. Hon arbetar som lärare i ekonomi, juridik och psykologi på Bromangymnasiet i Hudiksvall. 

Produkter av Sonja Nilsson