Tarja Alatalo

Tarja Alatalo

Tarja Alatalo är filosofie doktor, docent och universitetslektor i pedagogiskt arbete vid Akademin Utbildning, hälsa och samhälle vid Högskolan Dalarna. Hon disputerade vid Göteborgs universitet 2011 med avhandlingen Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1–3. Om lärares möjligheter och hinder. Hennes forskningsintresse är huvudsakligen inriktat mot språk-, läs- och skrivundervisning och miljöer i läs- och skrivlärandet i förskola, förskoleklass och skolans tidigare år. Tarja arbetar aktivt i undervisning och utveckling av kurser i främst läs- och skrivdidaktik i olika lärarprogram vid Högskolan Dalarna. Hon har också många års erfarenhet av undervisning i skolans tidigare årskurser. Vidare är Tarja vetenskaplig ledare i  Läslyftsmodulerna Tidig läsundervisning och Tidig skrivundervisning, vilka vänder sig till lärare i förskoleklass till åk 3.  

Produkter av Tarja Alatalo