Tarja Alatalo

Tarja Alatalo

Tarja Alatalo är professor i pedagogiskt arbete vid Institutionen för lärarutbildning vid Högskolan Dalarna. Hennes forskningsintresse är huvudsakligen inriktat mot språk-, läs- och skrivundervisning och miljöer i läs- och skrivlärandet i förskola, förskoleklass och skolans tidigare år. Tarja arbetar aktivt i undervisning och utveckling av kurser i främst läs- och skrivdidaktik i olika lärarprogram vid Högskolan Dalarna. Hon har också många års erfarenhet av undervisning i skolans tidigare årskurser. Hon är författare till boken Högläsning - didaktik för språk-, läs- och skrivutveckling. Vidare är Tarja vetenskaplig ledare i Läslyftsmodulerna Tidig läsundervisning och Tidig skrivundervisning, vilka vänder sig till lärare i förskoleklass till åk 3. 

Produkter av Tarja Alatalo