Tarja Alatalo

Tarja Alatalo

Tarja Alatalo är filosofie doktor, docent och universitetslektor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna. Hon disputerade vid Göteborgs universitet 2011 med avhandlingen Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1–3. Om lärares möjligheter och hinder. Hennes forskningsintresse är huvudsakligen inriktat mot läs- och skrivundervisning och miljöer i läs- och skrivlärandet i förskola, förskoleklass och skolans tidigare år.

Produkter av Tarja Alatalo