Thomas Jordan

Thomas Jordan

Thomas Jordan är docent, universitetslektor i arbetsvetenskap vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, samt fortbildare och handledare i eget företag. Han har sedan början av 1990-talet arbetat med konflikter i arbetslivet, som utbildare, forskare, handledare och medlare. Han är bland annat huvudförfattare till den stora webbplats om arbetsplatskonflikter som finns vid Göteborgs universitet (www.socav.gu.se/arbetsplatskonflikt)

Produkter av Thomas Jordan