Konflikthantering i arbetslivet 2 uppl

Förstå, hantera, förebygg

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Vi berörs av konflikter på olika områden i livet, inte minst på våra arbetsplatser. Konflikter som hanteras på ett dåligt sätt kan leda till frustration, försämrad kvalitet och effektivitet, negativt klimat och i värsta fall hälsoproblem. Men konflikter är inte bara problem. De är också en resurs att ta tillvara. Konflikter visar att människor vill ändra på något. Därför kan en konstruktiv hantering av konflikter leda till att verksamheten och organisationen utvecklas, att rollfördelningen blir tydligare och att den ömsesidiga förståelsen och tilliten ökar.

Den här boken ger redskap för att förstå konflikter, kunna sortera i dem och se vilka möjligheter som finns att hantera dem konstruktivt. Författaren behandlar teman som konfliktkunskap, självinsikt, ansatser för problemlösande kommunikation, strategier och redskap för konflikthantering samt strategier för att bygga en robust samarbetskultur. I den nya upplagan har bland annat kapitlet om konfliktkunskap utökats och det avslutande kapitlet om strategier för robusta samarbetskulturer har skrivits om grundligt för att stå i samklang med boken Att bygga en robust samarbetskultur. Förebygga konflikter i arbetslivet av Helén Carlson, Thomas Jordan och Anette Olheim (Gleerups förlag). 

Konflikthantering i arbetslivet blev i sin första upplaga utsedd till Årets HR-bok 2015.

Thomas Jordan är docent och universitetslektor i arbetsvetenskap vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Han är även fortbildare och handledare i eget företag.

  • Artikelnr : 51104522
  • Sidor : 200
  • Upplaga : 2.4
  • Utgivningsår : 2020
Recensioner

Del av recension i BTJ-häftet nr 1, 2021.
Lektör Björn Nilsson

Thomas Jordan är docent i arbetsvetenskap och har omfattande erfarenhet av konflikthantering i olika organisationer. Tillsammans med två kollegor har han även skrivit Att bygga en robust samarbetskultur (2019). Texten innehåller redskap för hantering av konflikter men berör också olika former av konflikter, konfliktmodeller, konflikters orsaker och yttringar, konfliktutveckling i nio steg, vikten av självkännedom, samtalsmetodik, lyssnande, medling, svåra samtal och grupputveckling samt hur man kan skapa en hållbar samarbetskultur. Ett antal bilagor rymmer också konkreta och användbara tips och råd för hur konflikter kan hanteras. Som helhet utgör boken en mångsidig, gedigen och illustrativ genomgång av konflikter och konflikthantering i organisationer