Ylva Spånberger Weitz

Ylva Spånberger Weitz

Ylva Spånberger Weitz är socionom och filosofie doktor i socialt arbete. Hon är verksam vid FoU-Nordväst samt vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. Hennes arbete och forskning handlar framför allt om barn och unga i kontakt med socialtjänsten.
 

Produkter av Ylva Spånberger Weitz