Ylva Spånberger Weitz

Ylva Spånberger Weitz

Ylva Spånberger Weitz är socionom och filosofie doktor i socialt arbete. Hon är verksam vid Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola. Hennes forskning handlar framför allt om barns delaktighet samt om barn och unga i kontakt med socialtjänsten.

Produkter av Ylva Spånberger Weitz