Iris Biologi 2, elevbok

Anders Henriksson
Bok

Produkten har utgått. Använd gärna menyn eller sökfunktionen för att hitta det du söker.

Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Iris är ett basläromedel i biologi för gymnasieskolan i enlighet med styrdokumenten i Gy11. Med ett enkelt språk, tydlig och flexibel struktur och fantastiska bilder gör författaren biologin både lockande och inspirerande. Iris biologi består av elevbok och digitalt läromedel.

Iris Biologi 2, elevbok inleds med ett allmänt kapitel om cellen som livets byggsten samt huvudprinciperna för livets fortbestånd. Därefter behandlas livets kemi, cellen i funktion och människan och andra djur i funktion. Ett särskilt kapitel tar upp nervsystemet och sinnena samt kroppens interna kommunikation. Sedan följer kapitel om sex och människans livscykel, mikroorganismer och infektioner, svamparnas och växternas liv. I det avslutande kapitlet presenteras några biologiska tillämpningar.

Iris Biologi 2, elevbok  i korthet:
• med pedagogiskt upplägg som tillåter flexibel planering
• är rikt illustrerad med förklarande bilder
• med modernt innehåll som lyfter aktuella forskningsrön
• förklarar naturvetenskapliga begrepp på ett enkelt och tydligt sätt

  • Artikelnr: 40677273
  • Sidor: 320
  • Upplaga: 1.5
  • Utgivningsår: 2013
Om serien
Iris – biologi för gymnasium och vuxenutbildning

Iris Biologi 

Iris är en läromedelsserie i biologi för gymnasium och vuxenutbildning. Med ett enkelt språk, tydlig och flexibel struktur och fantastiska bilder blir biologin både lockande och inspirerande. Serien består av tryckta och digitala läromedel för kurserna Biologi 1 och 2.

Iris för Biologi 1 och 2

  • Välskrivna och innehållsrika biologiläromedel som utvecklar förståelse för biologins betydelse i samhället
  • Med inledande syftes- och målbeskrivningar som tydliggör för både dig och dina elever
  • Pedagogiska sammanfattningar
  • Frågor och övningar av olika karaktär gör det lätt för eleverna att löpande stämma av sina kunskaper
  • Fantastiska bilder som hjälper dina elever att associera och underlättar förståelsen för texterna

För dig som vill arbeta digitalt!

Iris digitala läromedel är heltäckande läromedel för gymnasiekurserna Biologi 1 och 2. Här finns fantastiska bilder, animationer och filmer som underlättar förståelsen för komplicerade biologiska processer. Inlärningen underlättas ytterligare av de många självrättande övningarna. Lärarversionerna innehåller dessutom fördjupningsmaterial, laborationsförslag, grupp- och värderingsövningar, rollspelsunderlag och mycket mer.