BokGym Entreprenörskap, bok

Nyhet!
Rickard Andersson
Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Boken Entreprenörskap vänder sig i första hand till elever i den svenska gymnasieskolan.

 

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Entreprenörskap, såsom entreprenörskapets betydelse för samhället, ledarskap och grupprocesser, ekonomisk planering, idéutvecklingsprocesser, projektmetodik, marknadsföring, mötesteknik och presentationsteknik, vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara Skolverkets kunskapskrav. I boken finns också kunskapskontroller och övningsuppgifter som eleverna kontinuerligt kan arbeta med.

 

Boken kan med fördel användas i internutbildning för företag, eftergymnasiala utbildningar och av andra yrkesverksamma personer inom entreprenöriella områden.

  • Artikelnr: 98497410
  • Sidor: 121
  • Utgivningsår: 2021