BokGym Entreprenörskap, digital, 12 mån

Nyhet!
Rickard Andersson
Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Boken Entreprenörskap vänder sig i första hand till elever i den svenska gymnasieskolan.

 

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Entreprenörskap, såsom entreprenörskapets betydelse för samhället, ledarskap och grupprocesser, ekonomisk planering, idéutvecklingsprocesser, projektmetodik, marknadsföring, mötesteknik och presentationsteknik, vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara Skolverkets kunskapskrav. I boken finns också kunskapskontroller och övningsuppgifter som eleverna kontinuerligt kan arbeta med.

 

Boken kan med fördel användas i internutbildning för företag, eftergymnasiala utbildningar och av andra yrkesverksamma personer inom entreprenöriella områden.

 

Innehållet i Entreprenörskap, digital, 12 mån är det samma som i Entreprenörskap, bok. Utöver det kursspecifika och kvalitetssäkrade innehållet ger detta digitala läromedel dig möjlighet att välja vad dina elever ska arbeta med. Det gör du genom att välja vilka övningsuppgifter/kunskapskontroller som ska visas för dina elever. Du kan bearbeta, kommentera, bedöma och betygsätta kunskapskontrollerna. Här finns också ljudfiler som ger dig och dina elever tillgång till inläsning av allt textinnehåll.

  • Artikelnr: 98757934