Elkraftteknik, faktabok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Meta Elkraftteknik är ett läromedel för gymnasiekursen Elkraftteknik, en av de kurser som krävs för att söka ett ECY-certifikat efter gymnasieutbildningen. Meta Elkraftteknik ger eleverna byggstenar till att utveckla sina kunskaper i att planera och utföra elarbete på ett elsäkert sätt. De ges insyn i föreskrifter, standarder och bestämmelser inom ämnesområdet. Läromedlet tar bland annat upp lagar, föreskrifter, standard, elmateriel, elsäkerhet, anläggningsutrustning, ritningar och scheman, elinstallation, elmiljö, elmotorer, kontroll innan drift, felsökning och underhåll. Dessutom ägnas ett helt kapitel åt elektrikern som företagare. Till läromedlet finns ett tryckt häfte med instuderingsuppgifter. 

 

  • Artikelnr: 40684493
  • Sidor: 152
  • Upplaga: 1.6
  • Utgivningsår: 2014