Elkraftteknik, instuderingsuppgifter

Elkraftteknik, instuderingsuppgifter

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Meta Elkraftteknik är ett läromedel som överlappar och fortsätter där Meta Elektromekanik slutar och är en bra introduktion till installationsteknik. Läromedlet består av faktabok, instuderingsuppgifter och digitalt läromedel.

Meta Elkraftteknik Instuderingsuppgifter innehåller uppgifter till faktaboken. Eleverna ges byggstenar till att utveckla sina kunskaper i att planera och utföra elarbete på ett elsäkert sätt. De ges insyn i föreskrifter, standarder och bestämmelser inom ämnesområdet. Läromedlet tar bland annat upp lagar, föreskrifter, standard, elmateriel, elsäkerhet, anläggningsutrustning, ritningar och scheman, elinstallation, elmiljö, elmotorer, kontroll innan drift, felsökning och underhåll. Dessutom ägnas ett helt kapitel åt elektrikern som företagare.

Meta Elkraftteknik Instuderingsuppgifter i korthet:
• ger en bra introduktion till installationsteknik
• består av uppgifter kopplade till faktaboken
• utvecklar kunskaper i att planera och utföra elarbete på ett elsäkert sätt

  • Artikelnr: 40684509
  • Sidor: 64
  • Upplaga: 1.8
  • Utgivningsår: 2015